Dančiny Dobroty

Registrace


Každý, kdo zadává o sobě i o jiných jakékoli údaje v rámci služby dancinydobroty.cz, uděluje tímto výslovný souhlas dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, společnosti Evymo s.r.o.,která je hlavním zprostředkovatelem služby pro firmu Dana Hotařová - Dančiny Dobroty a tedy zpracovatelem osobních údajů, k tomu, že tyto údaje budou v rámci programu umístěného na serveru dancinydobroty.cz zveřejněny, tj. zpřístupněny dodavatelům společnosti za účelem poskytnutí služby. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán, a to formou zrušení svého účtu v aplikaci. Nikdo není oprávněn, společnost Evymo s.r.o. nevyjímaje, manipulovat s údaji za jiným účelem než poskytnutím služeb vyplývajícím z podstaty aplikace na adrese www.dancinydobroty.cz a nenesou odpovědnost za pravdivost a přesnost osobních údajů zadaných třetími osobami, zpřístupněných v rámci programu umístěného na serveru ani za případné zásahy třetích osob do těchto údajů. Evymo s.r.o. se zavazuje osobní údaje zadané v rámci programu umístěného na serveru neshromažďovat, nezpracovávat, nezveřejňovat ani neposkytovat třetím osobám, způsobem, který by byl v rozporu s povahou a účelem tohoto programu.

*) Povinné položky.

Objednávka

Pro stále zákazníky a po 15 hodině sleva na naše zákusky

Položky naší nabídky, které lze přes internet objednat, jsou označeny obrázkem Sellable.

Začít můžete výběrem z naší nabídky stálých dobrot.

Objednávku Vám umíme zavézt i připravit i k osobnímu vyzvednutí.

Těšíme se na Vaši návštěvu!